ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Embedded Media and Graphics Driver 1.18 สําหรับ Windows 7*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driver 1.18 สําหรับ Windows* XP และ Linux*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driver 1.18 สําหรับ Linux*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driverสําหรับ Windows* XP และ Linux*: แพ็คเกจการติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driver 1.16 สําหรับ Windows 7*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driver 1.16 สําหรับ Linux*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driverสําหรับ Windows 7*: แพคเกจการติดตั้ง

Intel® Embedded Media and Graphics Driver (Intel® EMGD) สําหรับ Windows XP* และ Linux*: แพ็คเกจติดตั้ง

Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows 7* รุ่น 32 บิต

ไดรเวอร์ Intel® Graphics Media Accelerator 3150 สําหรับ Windows Vista* รุ่น 64 บิต