ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8473305100

ข้อมูล PCN/MDDS

900877
PCN | MDDS
900913
PCN | MDDS