ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ดาวน์โหลด อัพเด S3420GP BIOS เฉพาะตัวเท่านั้น Intel® Server Board

ดาวน์โหลด การกวดวิชาแบบโต้ตอบ RAID สําหรับเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลสําหรับ Intel® Rapid เอ็นเตอร์ไพรส์ (Intel® RSTe)

ดาวน์โหลด การกวดวิชา RAID แบบโต้ตอบสําหรับ Intel® Software RAID Technology 2 (ESRT2)

ดาวน์โหลด แพคเกจการอัปเดตเฟิร์มแวร์ S3420GPLX/LC สําหรับ IDA, EFI *, OFU & WinPE *

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์วิดีโอสําหรับ S3420GPV

ดาวน์โหลด ไดรเวอร์วิดีโอบนบอร์ด G200e สําหรับ Windows *

ดาวน์โหลด ตัวจัดการ RAID แบบ S3420 Matrix สําหรับ Windows *