ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBMD

904379
PCN | MDDS

SLBNF

904441
PCN | MDDS

SLBVT

908003
PCN | MDDS