ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBNB

904375
PCN | MDDS
905171
PCN | MDDS

SLBNA

904440
PCN | MDDS

SLBU3

907996
PCN | MDDS
908568
PCN | MDDS