ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

892605
PCN | MDDS
892695
PCN | MDDS
897888
PCN | MDDS
897891
PCN | MDDS
902001
PCN | MDDS