ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

891999
PCN | MDDS
892017
PCN | MDDS
900392
PCN | MDDS
900533
PCN | MDDS
901726
PCN | MDDS