ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

892442
PCN | MDDS
897889
PCN | MDDS
897890
PCN | MDDS

S10

892452
PCN | MDDS
892542