ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

892442
PCN
897889
PCN
897890
PCN

S10

892452
PCN