ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBMQ

904344
PCN | MDDS
904853
PCN | MDDS
904859
PCN | MDDS

SLBTD

907927
PCN | MDDS
908511
PCN | MDDS
908519
PCN | MDDS