ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBMQ

904344
PCN
904853
PCN
904859
PCN

SLBTD

907927
PCN
908511
PCN
908519
PCN