ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBLR

904341
PCN | MDDS
904852
PCN | MDDS

SLBX7

907938
PCN | MDDS