ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBPD

904373
PCN | MDDS

SLBPE

904438
PCN | MDDS

SLBTQ

907993
PCN | MDDS