ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBLV

904343
PCN | MDDS
904855
PCN | MDDS

SLBTK

907933
PCN | MDDS