ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBLK

904340
PCN | MDDS
904854
PCN | MDDS

SLBTJ

907932
PCN | MDDS
908512
PCN | MDDS
908520
PCN | MDDS