ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G077159
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBPG

904408
PCN | MDDS
905206
PCN | MDDS

SLBPF

904439
PCN | MDDS

SLBTV

907994
PCN | MDDS

SLC2D

908641
PCN | MDDS