ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBPK

904381
PCN

SLBPL

904442
PCN

SLBU6

907979
PCN

SLBU5

907997
PCN