ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBMT

904347
PCN | MDDS

SLBT7

907922
PCN | MDDS