ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
TXT
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBSC

907352
PCN