ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBLW

903589
PCN