ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8471500150

ข้อมูล PCN

900959
PCN
900998
PCN