ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLB5W

898378
PCN | MDDS
900465
PCN | MDDS

SLGUR

902513
PCN | MDDS
903883
PCN | MDDS