ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB5W

898378
PCN
900465
PCN

SLGUR

902513
PCN
903883
PCN