ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.2
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

SL6TZ

851754
PCN

SL76Q

855494
PCN

SL7GE

860721
PCN | MDDS

SL8FN

870152
PCN | MDDS