ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLBCH

900054
PCN
900252
PCN

SLBEJ

900817
PCN
902258
PCN