ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLBCH

900054
PCN | MDDS
900252
PCN | MDDS

SLBEJ

900817
PCN | MDDS
902258
PCN | MDDS