ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
ME
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLGBT

899355
PCN

SLGMX

901076
PCN

SLH3M

904727
PCN