ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
ME
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLH3N

904728
PCN