ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLB64

898263
PCN | MDDS

SLGAA

899186
PCN | MDDS

SLGHG

900244