ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992C
CCATS
G135162
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN/MDDS

900963
PCN | MDDS
901634
PCN | MDDS
905719
PCN | MDDS
905722
PCN | MDDS