ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
ME
US HTS
8542310030