ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
แตกต่างกันไปตามผลิตภัณฑ์
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB85

898625
PCN

SLGQ2

901881
PCN