ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB9Y

898339
PCN
900516
PCN

SLGQ8

901862
PCN

SLGW3

902977
PCN
903983
PCN