ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB3R

897611
PCN
898503
PCN

SLB3Q

897624
PCN

SLB52

897659
PCN

SLB4M

897696
PCN

SL3BU

897766
PCN

SLG8Z

898998
PCN

SLGCC

899617
PCN

SLGCQ

899618
PCN

SLGCF

899620
PCN

SLGCL

899622
PCN

SLGE2

899792
PCN

SLGFC

899858
PCN