ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLB4E

897704
897772
PCN | MDDS
898460
PCN | MDDS

SL3BW

897753
PCN | MDDS

SLGE8

899698
899772
PCN | MDDS