ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB4E

897704
PCN
897772
PCN
898460
PCN

SL3BW

897753
PCN

SLGE8

899698
PCN
899772
PCN