ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SL5X2

846110
PCN

SL5X5

848421
PCN

SL6XR

852616
PCN