ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAPC

893550
PCN
897971
PCN

SLAVN

896076
PCN
897829
PCN