ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
G048399+
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLB97

898203
PCN