ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A992
CCATS
NA
US HTS
8473301180

ข้อมูล PCN

896207
PCN
896208
PCN
896209
PCN
898194
PCN
898195
PCN