ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
4A994
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLA9C

890182
PCN | MDDS

SLB86

898535
PCN | MDDS