ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAWZ

896488
PCN
897358
PCN

SLB8X

898659
PCN
899493
PCN