ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAX2

896487
PCN
897359
PCN

SLB8Y

898660
PCN
899495
PCN