ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLAWF

896620
PCN | MDDS
897334
PCN | MDDS

SLB69

898379
PCN | MDDS