ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANV

893486
PCN
894827
PCN
894828
PCN

SLBBL

898596
PCN
898982
PCN
898983
PCN