ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAWQ

896490
PCN
897363
PCN

SLB8V

898645
PCN
899133
PCN