ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAN3

893496
PCN
893954
PCN
894382
PCN
894493
PCN

SLAWN

896591
PCN
897412
PCN