ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAPK

893556
PCN
895732
PCN

SLB9K

898838
PCN
899034
PCN