ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAPL

893557
PCN
895733
PCN

SLB9J

898841
PCN
899035
PCN