ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

860581
PCN

SNA

845000
PCN

SL662

845001
PCN

SL7G2

860582
PCN