ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SNA

845000
PCN | MDDS

SL662

845001
PCN | MDDS
860581
PCN | MDDS

SL7G2

860582
PCN | MDDS