ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
5A991
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SL4KM

830642
PCN | MDDS

SN/A

863275
PCN | MDDS

SL7RM

863276
PCN | MDDS