ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANG

893468
PCN
895327
PCN
895328
PCN

SLBAU

898616
PCN