ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLAP4

893491
PCN

SLBBS

898603
PCN
898989
PCN
898991
PCN