ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN/MDDS

SLAP4

893491
PCN | MDDS

SLBBS

898603
PCN | MDDS
898989
PCN
898991
PCN