ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANP

893444
PCN
894817
PCN
894818
PCN

SLBBA

898578
PCN
898970
PCN
898971
PCN