ข้อมูลความสอดคล้องตามข้อบังคับการค้า

ECCN
3A991.A.1
CCATS
NA
US HTS
8542310001

ข้อมูล PCN

SLANQ

893481
PCN
894821
PCN
894822
PCN

SLBBM

898599
PCN
898974
PCN
898976
PCN